اخبار


تخصیص لوح تقدیر و جوایز ارزشمند به ارایه دهندگان پوستر و سخنرانی برتر

به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند بنابر تصمیم اخذ شده توسط دبیرخانه مرکزی بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، جهت تقدیر از ارایه دهندگان پوسترها و سخنرانی های برتر ارسال شده در این کنگره، جوایز ارزشمند و لوح تقدیر به شرح ذیل در نظر گرفته شده است. منتظر حضور سبزتان در این رویداد علمی خواهیم بود.

نفر اول سخنرانی: لوح تقدیر و مبلغ 20000000 ریال
نفر دوم سخنرانی: لوح تقدیر و مبلغ 17500000 ریال
نفر سوم سخنرانی: لوح تقدیر و مبلغ 1500000 ریال
نفرات چهارم تا دهم سخنرانی: لوح تقدیر و مبلغ 2000000 ریال
نفر اول پوستر: لوح تقدیر و مبلغ 1000000 ریال
نفر دوم پوستر: لوح تقدیر و مبلغ 7500000 ریال
نفر سوم پوستر: لوح تقدیر و مبلغ 5000000 ریال
نفرات چهارم تا دهم پوستر: لوح تقدیر و مبلغ 1500000 ریال

شایان ذکر است انتخاب پوستر و سخنرانی برتر براساس معیارهای علمی امتیازدهی و پس از ارزیابی توسط داوران محترم، انجام خواهد پذیرفت.
بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

 


ارسال مقاله


مهلت ارسال مقالات: تا 15 مرداد ماه 1400


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگرددسخنرانان مدعو


اخبــار

بیست و دومین کنگره میکروبشناسی ایران را از طریق اینستاگرام پیگیری نمایید
https://www.instagram.com/22th_ism.congress ادامه خبر ...

حمایت از چاپ مقالات برتر ارایه شده در کنگره در مجلات معتبر علمی-پژوهشی
به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند بنابر تصمیم اخذ شده توسط دبیرخانه مرکزی بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، پس از انجام ارزیابی های اولیه و جهت تشویق و تقدیر از ارایه دهندگان پوسترها و سخنرانی های برتر ارسال شده در کنگره، پس از را ادامه خبر ...

تخصیص لوح تقدیر و جوایز ارزشمند به ارایه دهندگان پوستر و سخنرانی برتر
به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند بنابر تصمیم اخذ شده توسط دبیرخانه مرکزی بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، جهت تقدیر از ارایه دهندگان پوسترها و سخنرانی های برتر ارسال شده در این کنگره، جوایز ارزشمند و لوح تقدیر به شرح ذیل در نظر ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره