اعضاء پنل 
 Dr.Behnam  -  Sobouti
سوابق کاری
رييس پنل مقاومت ميكروبي
عنوان سخنرانی :
 Dr.Nader  -  Mosavari
سوابق کاری
رئیس پنل زئونوز
عنوان سخنرانی :
 Dr. Nahid  -  Rahimifard
سوابق کاری
رئیس پنل میکروبیولوژی مواد غدائی
عنوان سخنرانی :
 Dr. Amir  -  mozafari
سوابق کاری
رئیس پنل فاژ تراپی
عنوان سخنرانی :
 Dr.Amir Hossein  -  Kashi
سوابق کاری
ريس پنل عفونتهاي ادراري
عنوان سخنرانی :
 Dr. Sara  -  Abolghasemi
سوابق کاری
ريس پنل بيماريهاي عفوني در بيماران با نقص ايمني
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammad Reza  -  Zali
سوابق کاری
رئیس پنل متاژنومیکس
عنوان سخنرانی :
 Dr. Masoud  -  Mardani
سوابق کاری
رييس پنل بروسلوز
عنوان سخنرانی :
 Dr.Payam  -  Tabarsi
سوابق کاری
رييس پنل تازه هاي كوويد ١٩
عنوان سخنرانی :
 Dr.Mohammad Mehdi  -  Gouya
سوابق کاری
رئیس پنل بیماریهای نوظهور و باز پدید
عنوان سخنرانی :
 Dr. Parvaneh  -  Jafari
سوابق کاری
رئیس پنل پروبیوتیک ، میکروبیوتا و اهمیت آنها در بیماریها ی عفونی
عنوان سخنرانی :
 Dr. Arash  -  Seifi
سوابق کاری
رئیس پنل کنترل عفونت های بیمارستانی
عنوان سخنرانی :
 Dr. Bizhan  -  Nomanpour
سوابق کاری
رئیس پنل روش های نوین تشخیص میکروبها
عنوان سخنرانی :ارسال خلاصه مقالات


مهلت ارسال خلاصه مقالات:
تا ۳۱ تیر ماه 1401


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد


اخبــار

کنترل عفونت ، مشکل جهانی
پانل کنترل عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات جدی تمامی بیمارستان ها عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی (HAIs)و میکروبهای مقاوم مسبب آن است. در حال حاضر بحث مقاومت میکروبی (AMR) یک چالش جهانی است و در راستای مقابله با آن اصول پیشگیری و کنترل ادامه خبر ...

تکنیک Real time PCR
امروزه تکنیک Real time PCR با دقت و حساسیت بالا قادر است در زمان کوتاهی نتایج تستهای تشخیصی و تغییرات بیان ژنها را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با این حال تفسیر نتایج از آن همواره چالش برانگیز بوده است. لذا کارگاه Real time PCR با تاکید بر تفسیر ن ادامه خبر ...

فناوری های جدید تشخیص برای کاهش فاصله بالین و آزمایشگاه
پانل روش های نوین تشخیص میکروبی در سالهای اخیر تشخیص سریع و تنوع سویه ها، مقاومت دارویی، پیشگیری و کنترل عفونت به یک معضل جهانی تبدیل شده است .روش های سنتی تشخیص پاتوژن ها نمی تواند نیاز های بالینی را برآورده سازد. لذا تشخیص سریع ، با حفظ دقت و ادامه خبر ...

کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی
با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های بالینی، کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی زیرنظر کنگره میکروب شناسی برگزار می گردد تا علاقمندان با روشهای سنجش حساسیت آنتی میکروبی آشنا شوند. همچنین در این کارگاه عزیزان شرکت کننده با نرم ادامه خبر ...

پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید
در پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید، به مرور آخرین وضعیت بیماری های نوپدید و بازپدید دارای اهمیت در ایران و جهان پرداخته خواهد شد. در این برنامه، آخرین وضعیت پاندمی کووید19 مرور شده، به بررسی آخرین وضعیت بیماری هایی نظیر آبله میمونی و تولارمی ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره