سخنرانان ایرانی 
 Dr. Behzad  -  Amiri
سوابق کاری
Head of department of Zoonotic diseases, Center of Communicable Diseases Control and Management, Ministry of Health
عنوان سخنرانی :
 Dr. DARAB  -  ABDOLLAHI BIRON
سوابق کاری
Deputy director of health and management of animal disease , Iran Veterinary Organization (IVO)
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammad Reza  -  Shirzadi
سوابق کاری
Shahid Beheshti University in Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammad  -  Zeinali
سوابق کاری
Shahrekord University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Nader  -  Mosavari
سوابق کاری
Razi Vaccine and Serum Research Institute, IRAN
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammad Reza  -  Pourmand
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Zahra  -  Ahmadinejad
سوابق کاری
Dr Ahmadnejad Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Sadegh  -  Khodavaisy
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Rozita  -  Khodashahi
سوابق کاری
Mashhad University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Fereshteh  -  Jabalameli
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Fatemeh  -  torkamanasadi
سوابق کاری
Hamedan university of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Maryam  -  Adabi
سوابق کاری
Deputy of Research and Technology, Hamadan University of Medical
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammad Yousef  -  Alikhani
سوابق کاری
Hamadan University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr.Ehasan  -  Mostafavi
سوابق کاری
Pasteur Institute of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr.seyed Mohsen  -  Zahraei
سوابق کاری
Ministry of health and medical education of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr.Mostafa  -  Salehi-Vaziri
سوابق کاری
Pasteur Institute of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr.Mehdi Razzaghi  -  Abyaneh
سوابق کاری
Pasteur Institute of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr. Fatemeh  -  Fallah
سوابق کاری
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Marjan R  -  Farzami
سوابق کاری
Head of reference laboratory, Ministry of Health and Medical Education
عنوان سخنرانی :
 Dr. Ladan  -  Abbasian
سوابق کاری
Medicine, Iran University of Medical sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Saber  -  Esmaeili
سوابق کاری
Pasteur Institute of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr.Esmaeil  -  Mohammadnejad
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr.Ghamartaj  -  Khanbabaee
سوابق کاری
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Masoud  -  Parsania
سوابق کاری
Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr.Masoud  -  Albouyeh
سوابق کاری
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Shahriyar  -  Dabirian
سوابق کاری
عنوان سخنرانی :
 Dr.Ahmad  -  Nejati
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mahdi  -  Rohani
سوابق کاری
Pasteur Institute of Iran
عنوان سخنرانی :
 Dr. Mohammadreza  -  Salehi
سوابق کاری
Tehran University of Medical Sciences
عنوان سخنرانی :ارسال خلاصه مقالات


مهلت ارسال خلاصه مقالات:
تا ۳۱ تیر ماه 1401


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد


اخبــار

تکنیک Real time PCR
امروزه تکنیک Real time PCR با دقت و حساسیت بالا قادر است در زمان کوتاهی نتایج تستهای تشخیصی و تغییرات بیان ژنها را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با این حال تفسیر نتایج از آن همواره چالش برانگیز بوده است. لذا کارگاه Real time PCR با تاکید بر تفسیر ن ادامه خبر ...

فناوری های جدید تشخیص برای کاهش فاصله بالین و آزمایشگاه
پانل روش های نوین تشخیص میکروبی در سالهای اخیر تشخیص سریع و تنوع سویه ها، مقاومت دارویی، پیشگیری و کنترل عفونت به یک معضل جهانی تبدیل شده است .روش های سنتی تشخیص پاتوژن ها نمی تواند نیاز های بالینی را برآورده سازد. لذا تشخیص سریع ، با حفظ دقت و ادامه خبر ...

کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی
با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های بالینی، کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی زیرنظر کنگره میکروب شناسی برگزار می گردد تا علاقمندان با روشهای سنجش حساسیت آنتی میکروبی آشنا شوند. همچنین در این کارگاه عزیزان شرکت کننده با نرم ادامه خبر ...

پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید
در پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید، به مرور آخرین وضعیت بیماری های نوپدید و بازپدید دارای اهمیت در ایران و جهان پرداخته خواهد شد. در این برنامه، آخرین وضعیت پاندمی کووید19 مرور شده، به بررسی آخرین وضعیت بیماری هایی نظیر آبله میمونی و تولارمی ادامه خبر ...

میکروبیولوژی مواد غذایی
میکروبیولوژی مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی را می توان به حق یکی از قدیمی ترین شاخه های میکروبیولوژی قلمداد نمود. مباحث گوناگونی از ارتباط میکروارگانیسم ها و مواد غذایی از قبیل چگونگی تولید و فرآوری برخی ازمواد غذایی توسط میکروارگانیسم ها ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره