کمیته داوری

دکتر فاطمه فردصانعی دکتر محمد مهدی فیض آبادی دکتر عباس عبداللهی
دکتر آوا بهروزی دکتر پژواک خاکی دکتر بیژن نعمان پور
دکتر نازنین عطایی دکتر رامین عبیری دکتر سیمین معروف
دکتر جلیل کاردان یامچی دکتر عباسعلی ایمانی فولادی
دکتر محمدعلی ملکان دکتر پرویز افروغ
ارسال مقاله


مهلت ارسال مقالات: تا 15 مرداد ماه 1400


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگرددسخنرانان مدعو


اخبــاربرگزار کننده کنگره


حامیان کنگره