هزینه / شماره حساب

جهت قطعی شدن ثبت نام لازم است حق ثبت نام ، برابر جدول هزینه ها، به حساب درج شده در زیر واریز گردیده و اطلاعات فیش واریزی، در قسمت ثبت فیش ها وارد گردد

بانک صادرات ایران بنام انجمن میکروبشناسی ایران( محمد مهدی فیض آبادی)

شماره حساب: 0105193364003

شماره كارت: 6037691616636742  

شماره شبا: IR95 0190 0000 0010 5193 3640 03

هزینه ثبت نام بیست و دومین کنگره بین اللملی میکروبشناسی ایران به شرح زیر  می باشد:

ثبت نام 
۱. دانشجویان عضو  انجمن میکروبشناسی با پرداخت حق عضویت  75 هزار تومان
۲. دانشجویان غیر عضو انجمن  ١0٠ هزار تومان
۳.  اعضاء  محترم هیئت علمی  و کمیته علمی ١2٥ هزار تومان
۴. سایر شرکت کنندگان 150 هزار تومان

 
 * تذکر: ارائه کارت دانشجویی معتبر و یا گواهی اشتغال به تحصیل هنگام تحویل کارت برای دانشجویان الزامی است
 
ارسال مقاله


مهلت ارسال مقالات: تا 15 مرداد ماه 1400


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگرددسخنرانان مدعو


اخبــار

بیست و دومین کنگره میکروبشناسی ایران را از طریق اینستاگرام پیگیری نمایید
https://www.instagram.com/22th_ism.congress ادامه خبر ...

حمایت از چاپ مقالات برتر ارایه شده در کنگره در مجلات معتبر علمی-پژوهشی
به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند بنابر تصمیم اخذ شده توسط دبیرخانه مرکزی بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، پس از انجام ارزیابی های اولیه و جهت تشویق و تقدیر از ارایه دهندگان پوسترها و سخنرانی های برتر ارسال شده در کنگره، پس از را ادامه خبر ...

تخصیص لوح تقدیر و جوایز ارزشمند به ارایه دهندگان پوستر و سخنرانی برتر
به اطلاع کلیه محققین محترم می رساند بنابر تصمیم اخذ شده توسط دبیرخانه مرکزی بیست و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران، جهت تقدیر از ارایه دهندگان پوسترها و سخنرانی های برتر ارسال شده در این کنگره، جوایز ارزشمند و لوح تقدیر به شرح ذیل در نظر ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره