تاریخ های مهم

شروع ثبت نام

20  اردیبهشت 1400

آخرين فرصت ثبت نام از طريق سايت (پس از اتمام مهلت ثبت نام در محل انجام میگردد)

 6  شهریور 1400

شروع ارسال مقاله

20  اردیبهشت 1400

آخرین فرصت ارسال مقاله

15 مرداد 1400

تاريخ برگزاری کنگره

6 تا 9 شهریور 1400

 

 
ارسال مقاله


مهلت ارسال مقالات: تا 15 مرداد ماه 1400


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگرددسخنرانان مدعو


اخبــاربرگزار کننده کنگره


حامیان کنگره