پیام رئیس کنگره

بنام آفریننده علم

میکروارگانیسم ها از عجایب خلقت هستند. که هر دو اثر مفید و مضر را در فعالیت آنها می توان یافت. اثرات میکروارگانیسم ها توسط علم میکروبیولوژی مورد مطالعه قرارمی گیرد. حوزه علم میکربیولوژی از پزشکی تا صنعت، علوم غذایی و دارویی کشیده شده است. در واقع می توان گفت ادامه حیات بدون وجود میکروارگانیسم ها ممکن نیست. وقایع اخیر، پاندمی COVID-19 ، نشان داد که جهان خلقت دارای نظامی عالمانه است که تنها با دانش پویای جامع میکروبیولوژی می توان از سودمندی آن بهره برد. پس برای داشتن دنیایی با صلح و آرامش لازم است خودمان را بیش از پیش به علوم از جمله علم میکروبیولوژی توانمند نمائیم.

خانم ها و آقایان دانشمند، علم پرور ، علم جو حضور شما را در بیست و سومین کنگره بین المللی ميكروبيولوژی ایران قدر می نهم. امیدوارم در طول برگزاری کنگره بواسطه مباحث علمی ارزشمند و قابل توجه ایام خوبی را سپری کرده و لذت ببرید. 

به امید روزهای توام با سلامتی و شادی برای همه.


دکتر محمدتقی بیگ محمدی

رئیس دانشکده پزشکی و رئیس کنگره
ارسال خلاصه مقالات


مهلت ارسال خلاصه مقالات:
تا ۳۱ تیر ماه 1401


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میگردد


اخبــار

کنترل عفونت ، مشکل جهانی
پانل کنترل عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات جدی تمامی بیمارستان ها عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی (HAIs)و میکروبهای مقاوم مسبب آن است. در حال حاضر بحث مقاومت میکروبی (AMR) یک چالش جهانی است و در راستای مقابله با آن اصول پیشگیری و کنترل ادامه خبر ...

تکنیک Real time PCR
امروزه تکنیک Real time PCR با دقت و حساسیت بالا قادر است در زمان کوتاهی نتایج تستهای تشخیصی و تغییرات بیان ژنها را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. با این حال تفسیر نتایج از آن همواره چالش برانگیز بوده است. لذا کارگاه Real time PCR با تاکید بر تفسیر ن ادامه خبر ...

فناوری های جدید تشخیص برای کاهش فاصله بالین و آزمایشگاه
پانل روش های نوین تشخیص میکروبی در سالهای اخیر تشخیص سریع و تنوع سویه ها، مقاومت دارویی، پیشگیری و کنترل عفونت به یک معضل جهانی تبدیل شده است .روش های سنتی تشخیص پاتوژن ها نمی تواند نیاز های بالینی را برآورده سازد. لذا تشخیص سریع ، با حفظ دقت و ادامه خبر ...

کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی
با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی در نمونه های بالینی، کارگاه تئوری و عملی سنجش حساسیت آنتی میکروبی زیرنظر کنگره میکروب شناسی برگزار می گردد تا علاقمندان با روشهای سنجش حساسیت آنتی میکروبی آشنا شوند. همچنین در این کارگاه عزیزان شرکت کننده با نرم ادامه خبر ...

پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید
در پانل بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید، به مرور آخرین وضعیت بیماری های نوپدید و بازپدید دارای اهمیت در ایران و جهان پرداخته خواهد شد. در این برنامه، آخرین وضعیت پاندمی کووید19 مرور شده، به بررسی آخرین وضعیت بیماری هایی نظیر آبله میمونی و تولارمی ادامه خبر ...برگزار کننده کنگره


حامیان کنگره