شرکتهای تجاری


برای مشاهده اطلاعات هر شركت روی نام آن کلیک کنید.
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

ردیفنام شركتشماره غرفه
 1  آریافارمد 0
 2  امینسان 0
 3  انتشارات دکتر خلیلی 0
 4  ایران رول کا 0
 5  پادتن دانش 0
 6  پدیده نوژن پارس 0
 7  پیشرو ایمن پژوه 0
 8  پیشرو تشخیص 0
 9  تجهیز طب فناوران 0
 10  توپاز ژن 0
 11  تکاپو طب 0
 12  دارواش 0
 13  دانش پویان ساتیا 0
 14  زیست راه دانش 0
 15  زیست فناوری پیشگام 0
 16  زیست گستران کوشا 0
 17  ژال تجهیز 0
 18  ژال طب 0
 19  سبحان آنکولوژی 0
 20  سرمایه گذاری شفادارو 0
 21  سیب زیست فن 0
 22  سینا کلون 0
 23  سیناپس 0
 24  شرکت آریا وجد 0
 25  فرآیند دانش آرین 0
 26  فردآور آزما ایرانیان 0
 27  فن آوری پیشرفته جهان 0
 28  فناوری زیستی طبیعت گرا 0
 29  مدیا دنیا 0
 30  مکس بین الملل 0
 31  میکروب شناسی راین 0
 32  نانو سیستم پارس 0

« دفتر انجمن ها / مراکز تحقیقاتی ، ... »فراخوان ارسال مقاله

کاربران محترم میتوانند حداکثر تا تاریخ 1 تیر ماه 1399 نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند


ثبت نام

تاریح شروع ثبت نام: 1 اسفند 98
تاریخ پایان ثبت نام:28 مرداد 99


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگردد


اخبــاربرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره