صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
       اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی        اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی         برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد       پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو       تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی       برگزاری کارگاه کنترل کیفیت       اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است       عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی        حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه       اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم       اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره       حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي       تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند       سخنرانی دکتر ماسیما کارشناس OIE از کشور ایتالیا       سخنرانی دکتر اکبر دستجردی عضو هئیت علمی رئیس واحد ویروس شناسی در موسسه حفظ نباتات و حیوانات        برگزاري پانل وي‍ژه کمیته میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت در كنگره نوزدهم       پنل میکروبیولوژی دارویی       دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی: هشدار در مورد مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها در کشور       رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران: عوامل مؤثر در ایجاد بیماری‌های نوپدید و بازپدید/ دلایل خوش‌بینی كاذب در زمینه‌ خلاصی از اغلب بیماری‌های واگیر        مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران: مهمترین راهکار پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی/ ضرورت استفاده کمتر و بهینه از آنتی بیوتیک‌ها است.        میکروبها با چهره زیبایشان به کمک انسان آمده‌ان / دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره میکروب شناسی        برگزاری کارگاه آموزشی Line Probe Assay در نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       تهیه خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده       تمدید کارت عضویت اعضای انجمن جهت شرکت در انتخابات اعضای هیت مدیره جدید       سخنرانی دکتر هربرت توماس       ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ماه       توزیع پوستر های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،       اولین جلسه کارگروه اجرایی کنگره       حضور پروفسو مایکل اسکورنیک در کنگره بین المللی میکروب شناسی       آغاز پذیرش مقاله برای نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

12
RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 THE COMPARISON OF ZOUSH OINTMENT WITH SILVER SULFADIAZINE OINTMENT IN BURN WOUND INFECTION Meskini Maryam Antimicrobial agents and Resistance
2 VIRULENCE FACTORS AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM CYSTITIS AND PYELONEPHRITIS Mirkalantari Shiva Antimicrobial agents and Resistance
3 CORRELATION BETWEEN ABILITY OF BIOFILM FORMATION WITH THEIR RESPONSIBLE GENES AND MDR PATTERNS IN CLINICAL AND ENVIRONMENTAL ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES Mohammadi bardbari Ali Antimicrobial agents and Resistance -
4 OCCURRENCE OF BLA GENES ENCODING CARBAPENEM-RESISTANT ACINETOBACTER BAUMANNII FROM INTENSIVE CARE UNIT Moulana Zahra Antimicrobial agents and Resistance
5 BIODEGRADATION OF TETRACYCLINE BY BASIDIOMYCETE FUNGUS PLEUROTUS OSTREATUS Maadani mallak Ayda Antimicrobial agents and Resistance
6 MOLECULAR ASSESSMENT OF INTEGRONS IN ISOLATES OF ESCHERICHIA COLI OBTAINED FROM CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTIONS IN KERMANSHAH Madadigoli Nahid Antimicrobial agents and Resistance
7 INVESTIGATION OF FREQUENCY AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERN OF PSEUDOMONAS AEROGINOSA AND STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLATED FROM CORNEAL ULCER IN SHIRAZ Malekzadegan Yalda Antimicrobial agents and Resistance
8 EXPERIMENTAL EVALUATION THE EFFECT OF IRON SALT ON THE INHIBITION OF STREPTOCOCCUS MUTANS Malekzadegan Yalda Antimicrobial agents and Resistance
9 THE COMPARISON OF ZOUSH OINTMENT WITH AKBAR 1 OINTMENT IN BURN WOUND INFECTION Meskini Maryam Antimicrobial agents and Resistance
10 COMPARISON OF DISK DIFFUSION AND E-TEST METHODS TO DETERMINE ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CEFTAZIDIME AND CIPROFLOXACIN ON CLINICAL ISOLATES OF ACINETOBACTER BAUMANNII Mirshekari Soleimani Mojtaba Antimicrobial agents and Resistance
11 ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND FREQUENCY OF RESISTANCE GENES PENA AND AMPC AMONG L.MONOCYTOGENES ISOLATES WITH CLINICAL, FOOD AND LIVESTOCK ORIGINS Mohamadi Ali Antimicrobial agents and Resistance
12 THE FREQUENCY OF RESISTANCE TO ANTIFUNGAL DRUGS IN CANDIDA ALBICANS ISOLATES ISOLATED FROM CASES OF VAGINITIS IN TABRIZ ALZAHRA HOSPITAL Mohammadi Leila Antimicrobial agents and Resistance -
13 INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF EXOTOXIN S IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA WITH BROAD-SPECTRUM BETA-LACTAMASE Mohammadi Samira Antimicrobial agents and Resistance
14 IDENTIFICATION OF KPC BETA-LACTAMASE GENE IN KLEBSIELLA PNEUMONIA ISOLATES ISOLATED FROM PULMONARY SECRETIONS Mohammadi Samira Antimicrobial agents and Resistance
15 RELATION OF TOXA AND TOXS GENES AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA Mohseni Niloufar Antimicrobial agents and Resistance
16 ANTIMICROBIAL EFFECT OF PISTACIA ATLANTICA (BANEH) FOR CURING INFECTION OF CANDIDA ALBICANS IN MOUTH Mokhtari Ali Antimicrobial agents and Resistance -
17 STUDY OF ANTIADHISION/ANTIBIOFILM EFFECTS OF RHAMNOLIPID-TYPE BIOSURFACTANT AGAINST CLINICAL ISOLATES OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA AND ACINETOBACTER BAUMANNII Monzavi Minoo Antimicrobial agents and Resistance
18 IDENTIFICATION OF A NEW SMALL MOLECULE FROM TAXUS BACCATA PLANT AS A POTENTIAL INHIBITOR OF VIRB8 OF BRUCELLA BACTERIA BY HIGH-THROUGHPUT VIRTUAL SCREENING ON TRADITIONAL CHINESE MEDICINE DATABASE Moosavi Seyede Solmaz Antimicrobial agents and Resistance
19 FREQUENCY OF ISOLATION AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERN OF GRAM-POSITIVE BACTERIA ISOLATED FROM PATIENTS REFERRED TO PRIVATE DIAGNOSTIC MEDICAL LABORATORIES IN FARS, SOUTHWEST IRAN Moradi Fatemeh Antimicrobial agents and Resistance
20 MOLECULAR ANALYSIS OF GENES OF ESBL )SHV.TEM.CTX) IN SHIGELLA SONNEI ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES BY PCR Mosadegh Shadi Antimicrobial agents and Resistance -
21 ANTIFUNGAL EFFECT OF ALLIUM CEPA ETHANOLIC EXTRACT AGAINST TRICHOPYTON RUBRUM Mosazadeh Zeynab Antimicrobial agents and Resistance
22 A METHOD FOR PREPARATION OF COMPETENT RALSTONIA EUTROPHA CELLS AND GENE TRANSFORMATION Mohsenpour Mohaddeseh Applied and Environmental Microbiology -
23 OPTIMIZATION OF MEDIA AND CULTURE CONDITION OF PSEUDOMONAS BACTERIA TO INCREASING THE DEGRADATION OF POLYETHYLENE. Moradì Zhale Applied and Environmental Microbiology -
24 ISOLATION OF PAH DEGRADING BACTERIA FROM OIL CONTAMINATED SOIL OF DARKHOVEYN Mozaffari poor Mohammad javad Applied and Environmental Microbiology
25 DEGRADATION OF LONG CHAIN ALKANES BY NEWLY ISOLATED BACTERIA Mozaffari poor Mohammad javad Applied and Environmental Microbiology
26 EFFECT OF DIFFERENT CELL DISRUPTION METHODS ON PROTEIN EXTRACTION OF SPIRULINA Mehdie shishavane Mina Applied and Environmental Microbiology
27 COMPARING DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC METHODS IN RISK ASSESSMENT OF INFECTIVE ENTEROVIRUSES FOR CONSUMPTION OF LETTUCE IRRIGATED WITH WASTEWATER EFFLUENT Moazeni Malihe Applied and Environmental Microbiology
28 EXPRESSION OF CONSERVED DOMAIN OF P1 PROTEIN OF M. PNEUMONIAE IN E.COLI Mahmoodi Mahdieh Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
29 INVESTIGATING THE ANTIMICROBIAL EFFECTS OF NANOPARTICLES BACTERIA ISOLATED FROM AGRICULTURAL TERRITORYS OF URMIYE , IRAN Mohammad Asadi Biotechnology and Microbial Nanotechnology
30 ASSESSMENT OF ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE INFECTION IN COMMERCIAL CHICKENS SUBMITTED TO POULTRY CLINIC OF RAZI INSTITUTE AND SLAUGHTERHOUSES OF KARAJ CITY Mirzaei Seyedgholamreza Clinical Infection and Vaccine
31 EVALUATION OF TNF-Α CYTOKINE PRODUCTION IN PATIENTS WITH TUBERCULOSIS COMPARED TO HEALTHY PEOPLE Mahmoudi Hassan Clinical Infection and Vaccine -
32 EVALUATION OF NLRP1 GENE EXPRESSION IN PATIENT WITH SEPTICEMIA AND CONTROLS Mosahasankhani Hamid Clinical Infection and Vaccine
33 INFECTIONS AND COINFECTIONS OF HUMAN BOCAVIRUS WITH RSV AND ROTAVIRUS IN ACUTE RESPIRATORY TRACT AND GASTROINTESTINAL INFECTIONS Mohammadi Mehrdad Emerging and Reemerging Infectious Diseases -
34 PHYLOGENIC ANALYSIS OF HUMAN BOCAVIRUS IN CHILDREN WITH ACUTE RESPIRATORY INFECTION IN IRAN Mohammadi Mehrdad Emerging and Reemerging Infectious Diseases -
35 TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN CANCER PATIENTS IN GUILAN Mahmoudi Mohammad Reza Emerging and Reemerging Infectious Diseases
36 A COMPARATIVE ANALYSIS ON PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES AMONG CANCER PATIENTS WITH A CONTROL GROUP IN HEALTH CARE CENTERS OF RASHT CITY (2017) Mahmoudi Mohammad Reza Emerging and Reemerging Infectious Diseases
37 MUTAGENIC,ANTI MUTAGENIC ACTIVITIES AND ANTIBACTERIAL EFFECTS OF 3 JUNIPERUS BY AMES METHOD USING SALMONELLA TYPHIMURIUM STRAIN Mehralizadeh Milad Food and Water Microbiology -
38 EVALUATION OF MICROBIAL CONTAMINATION OF PACKAGED SPICES IN YAZD Mousavi nodoushan Somayeh Food and Water Microbiology -
39 DETERMINATION OF MICROBIAL CONTAMINATION IN VEGETABLE CONSUMPTION IN YAZD PROVINCE Mousavi nodoushan Somayeh Food and Water Microbiology -
40 ASSESSMENT OF THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF HERBAL HAIR COLORS IN YAZD, IRAN Mousavi nodoushan Somayeh Food and Water Microbiology
41 OPTIMIZATION OF BIOLUMINESCENCE OF VIBRIO FISCHERI Majidzadeh moghadam Zeinab Food and Water Microbiology
42 ENTEROCOCCUS SPP. IN TRADITIONAL CHEESE: VIRULENCE TRAITS Mardaneh Jalal Food and Water Microbiology
43 ENTROCINS PRODUCED BY THE STRAIN ENTEROCOCCUS FAECALIS T23 Mirhadizadi Tannaz Food and Water Microbiology
44 EVALUATION OF MICROBIAL QUALITY OF SIAHMAZGI CHEESE PRODUCED IN NORTHWESTERN IRAN Mirza Alizadeh Adel Food and Water Microbiology -
45 EFFECT OF CHITOSAN AND CINAMON ESSENTIAL OIL ON FOOD-BORNE PATHOGEN AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN FROZEN RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) Mohajer Afsaneh Food and Water Microbiology -
46 SCREENING AND ISOLATION OF AN ORGANIC-SOLVENT TOLERANT ALKALOPHILIC PROTEASE PRODUCER BACILLUS SP. Mohamadi Shohreh Food and Water Microbiology
47 PURIFICATION OF A PROTEASE FROM AN ORGANIC-SOLVENT TOLERANT ALKALOPHILIC BACILLUS SP. Mohamadi Shohreh Food and Water Microbiology
48 ANTIBACTERIAL EFFECTS OF KUMQUAT( CITRUS JAPONICA) ESSENTIAL OIL AGAINST SOME PATHOGENIC BACTERIA AND COMPARISON WITH SOME STANDARD ANTIBIOTICS Moosazad Sara Food and Water Microbiology
49 CAMPYLOBACTER CONCISUS AND ITS EFFECT ON THE EXPRESSION OF CDX1 AND COX2 Mozaffari Behrooz Microbial Infection and Cancer -
50 STUDY OF SIRT3 EXPRESSION IN PATIENTS SUFFERING FROM GASTRIC CANCER AND HELICOBACTER PYLORI INFECTION SIMULTANEOUSLY. Montazeri Leila Microbial Infection and Cancer -
12
سی دی کنگره
فایل کتابچه نوزدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
Prof. SKURNIK Mikael
 

Exploiting Bacteriophages: Phage therapy initiative in Finland.  

Dr. Akbar Dastjerdi 
 

Infectious disease investigation: from field to the lab.

Dr. Massimo Scacchia
 

Brucella abortus vaccine strain RB51 efficacy in water buffalo; status of art of an animal experimentation

 Dr. Herbert Tomaso
 

Bioinformatics in the routine laboratory

Dr. Helmut Hotzel
 

DNA microarray technology and its usefulness in genetic researches of bacteria

Dr. Christian Seyboldt
 

Clostridium difficile as a possible zoonotic agent, strains from animal hosts and their genomic diversity

 

ورود شرکت کنندگان اخبار
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.

           
اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی
اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد
پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو
تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی
برگزاری کارگاه کنترل کیفیت
اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است
عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه
اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم
اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره
حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 255 | ماه جاری: 36628 | کل مراجعات: 1082692