صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
       اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی        اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی         برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد       پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو       تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی       برگزاری کارگاه کنترل کیفیت       اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است       عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی        حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه       اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم       اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره       حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي       تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند       سخنرانی دکتر ماسیما کارشناس OIE از کشور ایتالیا       سخنرانی دکتر اکبر دستجردی عضو هئیت علمی رئیس واحد ویروس شناسی در موسسه حفظ نباتات و حیوانات        برگزاري پانل وي‍ژه کمیته میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت در كنگره نوزدهم       پنل میکروبیولوژی دارویی       دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی: هشدار در مورد مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها در کشور       رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران: عوامل مؤثر در ایجاد بیماری‌های نوپدید و بازپدید/ دلایل خوش‌بینی كاذب در زمینه‌ خلاصی از اغلب بیماری‌های واگیر        مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران: مهمترین راهکار پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی/ ضرورت استفاده کمتر و بهینه از آنتی بیوتیک‌ها است.        میکروبها با چهره زیبایشان به کمک انسان آمده‌ان / دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره میکروب شناسی        برگزاری کارگاه آموزشی Line Probe Assay در نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       تهیه خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده       تمدید کارت عضویت اعضای انجمن جهت شرکت در انتخابات اعضای هیت مدیره جدید       سخنرانی دکتر هربرت توماس       ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ماه       توزیع پوستر های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،       اولین جلسه کارگروه اجرایی کنگره       حضور پروفسو مایکل اسکورنیک در کنگره بین المللی میکروب شناسی       آغاز پذیرش مقاله برای نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 FREQUENCY OF FIM GENE IN ESCHERICHIA COLI ISOLATES FROM URINARY TRACT INFECTIONS OF IMAM KHOMAINI HOSPITAL IN TEHRAN Ghasemshahi Sepide Antimicrobial agents and Resistance
2 ANTIMICROBIAL EFFECT OF ATRAGIN HERBAL CREAM ON DIFFERENT MICROBIAL ISOLATES Golab Narges Antimicrobial agents and Resistance
3 URINARY TRACT INFECTION CAUSED BY EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE–PRODUCING BACTERIA AND INTEGRONS Golestani Zahra Antimicrobial agents and Resistance
4 SEROTYPING AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERNS OF ISOLATED SALMONELLA FROM ANIMAL FEED IN ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN Ghazaei Ciamak Antimicrobial agents and Resistance
5 EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN AND EFFICACY OF MODIFIED HODGE TEST FOR DETECTION OF CARBAPENEM-RESISTANT KLEBSIELLA PNEUMONIAE STRAINS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES. Gheitani Leila Antimicrobial agents and Resistance
6 PREVALENCE OF CARBAPENEMASE AND BLAKPC GENE IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE STRAINS ISOLATED FROM ISFAHAN HOSPITALS, IRAN Gheitani Leila Antimicrobial agents and Resistance
7 ANTIBACTERIAL EFFECT OF GERANIUM OIL ON E. COLI, BACILLUS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA Ghiasvand Saeedeh Antimicrobial agents and Resistance -
8 DETECTION OF SGI1 AND ITS VARIANTS IN SALMONELLA SEROVARS ISOLATED FROM DIFFERENT HUMAN AND ANIMAL SOURCES Ghoddusi Arefeh Antimicrobial agents and Resistance
9 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL EFFECT OF LAVENDER,LAVENDULA ANGUSTIFOLIA,AND MELISSA , MELISSA OFFICIALIS,EXTRACTS ON HUMAN PATHOGENS GHORBANI NASIM Antimicrobial agents and Resistance -
10 LINEZOLID, QUINUPRISTIN/DALFOPRISTIN AND DAPTOMYCIN RESISTANCE IN VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCI IN TEHRAN HOSPITALS Ghorbani Jaber Antimicrobial agents and Resistance -
11 THE OCCURRENCE OF CTX-M-15 EXTENDED-SPECTRUM Β-LACTAMASE AMONG CLINICAL ISOLATES OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE IN KHORRAMABAD, IRAN Goudarzi Gholamreza Antimicrobial agents and Resistance -
12 FREQUENCY OF BACTERIAL INFECTIONS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE AMONG CLINICAL SPECIMENS IN SHAHID RAHIMI HOSPITAL, KHORRAMABAD Goudarzi Gholamreza Antimicrobial agents and Resistance
13 EVALUATION OF SOME HEAVY METALS AND ANTIBIOTICS RESISTANCE IN SOME OF PROBIOTIC BACTERIA Goudarzi Leila Antimicrobial agents and Resistance -
14 INVESTIGATION OF BIOREMEDIATION POTENTIAL AND BIOPOLYMER PRODUCTION OF PSEUDOMONADS ISOLATED FROM PETROLEUM HYDROCARBON-CONTAMINATED AREAS Goudarztalejerdi Ali Applied and Environmental Microbiology -
15 PREVALENCE AND RAPID DIAGNOSIS OF ERYTHRASMA IN A UNIVERSITY DIAGNOSTIC LABORATORY OF NORTH WEST IRAN: ROLE OF CULTURE VS. DIRECT EXAMINATION Ghodrati Afshin Applied and Environmental Microbiology -
16 LACTIC ACID PRODUCTION BY LACTOBACILLUS DELBRUECKII FROM AGRICULTURAL WASTE: ROLE OF C:N RATIO AND DIFFERENT CARBON AND NITROGEN SOURCES Ghadiri Amirhossein Biotechnology and Microbial Nanotechnology
17 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF PHENOL DEGRADING YEASTS FROM CONTAMINATED SAMPLES Ghavami langroudi Kimiya Biotechnology and Microbial Nanotechnology
18 GREEN MEDIATED SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES USING TEUCRIUM POLIUM LEAF EXTRACT AND EVALUATION OF ITS ANTIFUNGAL POTENTIAL Ghojavand Solmaz Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
19 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF NATIVE XYLITOL PRODUCING YEAST STRAIN AND OPTIMIZATION OF MICROBIAL PRODUCTION Ghojavand Solmaz Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
20 FREQUENCY OF BACTERIA ISOLATED FROM ASCETIC AND PLEURAL FLUIDS IN BUSHEHR PERSIAN GULF HOSPITAL IN 1396 Gharadaghi Zeynab Clinical Infection and Vaccine -
21 ANAEROBIC INFECTION: Ghorbanipour Ali Emerging and Reemerging Infectious Diseases
22 OPTIMIZATION OF AMYLASE ACTIVITY FROM MONASCUS PURPUREUS Gord Noshahri Najme Food and Water Microbiology
23 AMYLASE PRODUCTION UNDER SUBMERGED CULTURE OF MONASCUS PURPUREUS Gord Noshahri Najme Food and Water Microbiology
24 SHELF LIFE EXTENSION OF SILVER CARP DURING STORAGE USING NATURAL PRESERVATIVE Ghazizadeh Mohamadreza Food and Water Microbiology
25 THE EFFECT OF THYMUS DAENENSIS EXTRACT AGAINST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM Gholamnejad Jalal Food and Water Microbiology
26 AZADIRACHTA INDICA EXTRACT EFFECT AGANIST APPLE BLUE MOLD CAUSED BY PENICILLIUM EXPANSUM Gholamnejad Jalal Food and Water Microbiology -
27 SCREENING HEMOLYTIC ACTIVITY OF LUMINESCENT VIBRIOS WITH FURTHER HEMOLYSIN EXTRACTION AND MOLECULAR WEIGHT DETERMINATION Ghasemian Shokufeh Microbial Metabolites and Cancer Treatment -
28 SIGNIFICANT HEMOLYTIC ACTIVITY OF A BACILLUS STRAIN ISOLATED FROM AQUACULTURE WATER OF SHRIMPS FARM Ghasemian Shokufeh Microbial Metabolites and Cancer Treatment -
29 PREVALENCE OF BLOOD INFECTION BY GRAM NEGATIVE BACTERIA IN PATIENTS ADMITTED TO SHAHID RAJAEE HOSPITAL OF KARAJ Ghozati Sara Microbial Metabolites and Diseases
30 EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT ADJUVANTS ON IMMUNOGENICITY AND PROTECTIVITY OF PASTEURELLA MULTOCIDA VACCINE IN CHICKENS Ghadimipour Rahim Microbial vaccines
31 CLONING AND EXPRESSION OF RECOMBINANT LIPL41 ANTIGEN FROM LEPTOSPIRA INTERROGANS IN PROKARYOTIC SYSTEM. Golab Narges Microbiomes -
32 THE MICROBIOTA OF FEMALE REPRODUCTIVE TRACT AND ITS RELATION TO FERTILITY AND ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY Golestani Zahra Microbiomes -
33 DETERMIND VIRULENCE FACTORAND ANTIBIOTICS RESISTANCE AMONG CLINICAL ISOLATES OF UROPATHOGENIC E.COLI IN NORTHEAST OF IRAN Ghavidel Mahdis Molecular Diagnosis and Typing -
34 ETHANOL EXTRACT MECHANISM OF RUMEX ALVEOLATUS ON CANDIDA ALBICANS Ghayour Nasim Pharmaceutical Microbiology -
35 ANTIFUNGAL PROPERTIES OF CLOVE ETHANOLIC EXTRACT ON ASPERGILLUS NIGER Gholizadeh siahmazgi Zohreh Pharmaceutical Microbiology -
36 PHOTOCHEMICAL EFFECTS OF ECHIUM AMOENUM EXTRACT AGAINST STREPTOCOCCUS MUTANS Ghorbani Jaber Pharmaceutical Microbiology
37 DESIGNING OF NOVEL SPECIFIC RT-PCR FOR DETECTION OF 793/B GENOTYPE OF AVIAN INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS Ghalyanchilangeroudi Arash Zonosis and Veterinary Microbiology
38 DETECTION OF NOVEL PICORNAVIRUS IN BROILER FLOCKS ,IRAN, 2018 : THE FIRST REPORT Ghalyanchilangeroudi Arash Zonosis and Veterinary Microbiology
39 FIRST REPORT ON ISOLATION OF CHLAMYDIA FELIS FROM IRAN Ghorbanpoor Masoud Zonosis and Veterinary Microbiology
سی دی کنگره
فایل کتابچه نوزدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
Prof. SKURNIK Mikael
 

Exploiting Bacteriophages: Phage therapy initiative in Finland.  

Dr. Akbar Dastjerdi 
 

Infectious disease investigation: from field to the lab.

Dr. Massimo Scacchia
 

Brucella abortus vaccine strain RB51 efficacy in water buffalo; status of art of an animal experimentation

 Dr. Herbert Tomaso
 

Bioinformatics in the routine laboratory

Dr. Helmut Hotzel
 

DNA microarray technology and its usefulness in genetic researches of bacteria

Dr. Christian Seyboldt
 

Clostridium difficile as a possible zoonotic agent, strains from animal hosts and their genomic diversity

 

ورود شرکت کنندگان اخبار
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.

           
اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی
اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد
پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو
تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی
برگزاری کارگاه کنترل کیفیت
اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است
عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه
اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم
اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره
حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 375 | ماه جاری: 32243 | کل مراجعات: 1032967