صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
       اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي       تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند       سخنرانی دکتر ماسیما کارشناس OIE از کشور ایتالیا       سخنرانی دکتر اکبر دستجردی عضو هئیت علمی رئیس واحد ویروس شناسی در موسسه حفظ نباتات و حیوانات        برگزاري پانل وي‍ژه کمیته میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت در كنگره نوزدهم       پنل میکروبیولوژی دارویی       دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی: هشدار در مورد مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها در کشور       رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران: عوامل مؤثر در ایجاد بیماری‌های نوپدید و بازپدید/ دلایل خوش‌بینی كاذب در زمینه‌ خلاصی از اغلب بیماری‌های واگیر        مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران: مهمترین راهکار پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی/ ضرورت استفاده کمتر و بهینه از آنتی بیوتیک‌ها است.        میکروبها با چهره زیبایشان به کمک انسان آمده‌ان / دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره میکروب شناسی        برگزاری کارگاه آموزشی Line Probe Assay در نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       تهیه خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده       تمدید کارت عضویت اعضای انجمن جهت شرکت در انتخابات اعضای هیت مدیره جدید       سخنرانی دکتر هربرت توماس       ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ماه       توزیع پوستر های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،       اولین جلسه کارگروه اجرایی کنگره       حضور پروفسو مایکل اسکورنیک در کنگره بین المللی میکروب شناسی       آغاز پذیرش مقاله برای نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

12
RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 INVESTIGATION OF BETA-LACTAM ANTIBIOTIC RESISTANT E.COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UTI) PATIENTS REGARDING SHV, CTX-M AND IMP GENES Abdolshahi Anna Antimicrobial agents and Resistance
2 PRODUCTION OF COML RECOMBINANT AND ITS FUNCTIONAL ROLE IN ANTIBIOTIC RESISTANCE Abiri Elahe Antimicrobial agents and Resistance
3 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MATHANOL,ETHYL ACETATE AND HEXANE EXTRACTS OF CRUCIATA TAURIACA Asadi Behnaz Antimicrobial agents and Resistance
4 EVALUATION AND ENUMERATION OF ANTIBACTERIAL EFFECTS OF XYLITOL AGAINST PNEUMOCOCCAL GROWTH BY MTT ASSAY Asgari Ali Antimicrobial agents and Resistance -
5 CHARACTERIZATION OF EMBCAB GENE MUTATIONS ASSOCIATED WITH ETHAMBUTOL RESISTANCE IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ISOLATES FROM IRAN ABDI MAHTAB Antimicrobial agents and Resistance -
6 METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) AND STAPHYLOCOCCAL CASSETTE CHROMOSOME MEC GENOTYPES (SCCMEC) IN FASA, FARS Abdollahi Abbas Antimicrobial agents and Resistance
7 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT IN HERBAL PLANT SPECIES, NATIVE OF FASA, FARS Abdollahi Abbas Antimicrobial agents and Resistance
8 EFFECT OF TEMPERATURE ON GROWTH AND ANTIOXIDANT CONTENT OF THE MICROALGA MONORAPHIDIUM SP. Aghababaei Asyah Antimicrobial agents and Resistance -
9 ANTIFUNGAL EFFECT OF EUGENOL EXTRACT AGAINST ASPERGILLUS FUMIGATUS Aghakhani Parvin Antimicrobial agents and Resistance
10 ASSESSMENT OF COLISTIN SENSITIVITY IN CLINICAL GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN THE NORTHWEST OF IRAN Aghapour Zahra Antimicrobial agents and Resistance -
11 PREVALENCE OF TEM, CTX-M AND SHV GENES IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM PATIENTS WITH VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA Ahmadi Kamal Antimicrobial agents and Resistance -
12 A SYSTEMATIC REVIEW OF THE PREVALENCE OF CARBAPENEMASE GENES IN BACTERIAL ISOLATES RESISTANT TO CARBAPENEMS IN DIFFERENT REGIONS OF THE COUNTRY Ahmadi Kamal Antimicrobial agents and Resistance
13 AN INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ZNO NANOPARTICLE ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND E.COLI Akbarzadeh Fatemaeh Antimicrobial agents and Resistance
14 OCCURRENCE OF THE METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) AMONG RESPIRATORY TRACT SAMPLES IN PATIENTS ADMITTED IN IMAM REZA HOSPITAL, BOJNURD, IRAN IN 1396 AliAbadi Zahra Antimicrobial agents and Resistance
15 ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) STRAINS ISOLATED OF CLINICAL SPECIMENS IN AHVAZ, IRAN Ariyarad Simin Antimicrobial agents and Resistance
16 EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES OBTAINED IN ZAHEDAN HOSPITALS Arzhang Elnaz Antimicrobial agents and Resistance
17 DETECTION OF PLASMID MEDIATED QUINOLONE RESISTANCE GENES AMONG KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES COLLECTED FROM URINARY TRACT INFECTIONS Asadi Karam Mohammad Reza Antimicrobial agents and Resistance
18 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF CLOVE EXTRACT (SYZYGIUM AROMATICUM) Asayeshtalab Hamideh Antimicrobial agents and Resistance
19 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF NIGELLA SATIVA EXTRACT AGAINST TWO PATHOGENIC BACTERIA Attarpour Yazdi Mohammad Mehdi Antimicrobial agents and Resistance
20 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM ETHANOLIC EXTRACT AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS Attarpour Yazdi Mohammad Mehdi Antimicrobial agents and Resistance
21 GENETIC ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM PATIENTS ADMITTED TOM EMAM REZA HOSPITAL IN BOJNURD Azimian Amir Antimicrobial agents and Resistance
22 A SYSTEMATIC REVIEW OF ABUNDANCE OF SHIGELLA'S VARIOUS SEROTYPES AND DRUG RESISTANCE PATTERNS IN IRAN Azizi Mohsen Antimicrobial agents and Resistance
23 PREVALENCE OF SALMONELLA SEROGROUPS IN CHICKEN MEAT OF ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN Azizpour Aidin Antimicrobial agents and Resistance -
24 ISOLATION AND IDENTIFICATION A PROTEASE PRODUCING BACTERIUM FROM THE FLORA OF TERMITES Assari Reihaneh Applied and Environmental Microbiology
25 DIBUTYL PHTHALATE DEGRADATION USING DEINOCOCCUS SPP. ISOLATED FROM LOUT DESERT OF IRAN Abbasi Hosna Applied and Environmental Microbiology
26 INVESTIGATION THE ELIMINATION OF MICROBIAL CONTAMINATION IN GLASS CLEANER FORMULATIONS Abedini Mohammdfazel Applied and Environmental Microbiology -
27 OPTIMIZATION OF TRICHODERMA CULTURE MEDIUM USING DIFFERENT CARBON SOURCES TO INCREASE XYLANASE ENZYME PRODUCTION. Afzali Neda Applied and Environmental Microbiology -
28 EFFECTS OF DIETS SUPPLEMENTED WITH POLYSACCHARIDE EXTRACT FROM ALGAE, PADINA AUSTRALIS ON GROWTH, ANTIOXIDANT AND NONSPECIFIC IMMUNE STATUS OF SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI Aminikhoei Zahra Applied and Environmental Microbiology
29 PRODUCTION OF BACTERIAL CELLULOSE USING SUGARCANE VINASSE Ataei Mehran Applied and Environmental Microbiology
30 ISOLATION MOLCULAR AND IDENIFICATION OF MYCOBACTERIUM PORCINUM AND MYCOBACTERIUM CELERIFLAVUM FROM MARKAZI PROVINCE ENVIRONMENTAL RESOURCES AND ANALYSIS OF THEIR POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS’ BIODEGRADATION ACTIVITY Azadi Davoud Applied and Environmental Microbiology
31 CLONING AND EXPRESSION OF TRUCATED FORM OF SERRALYSIN ENZYME IN ESCHERICHIA COLI Aghai Atousa Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
32 ASAIA BACTERIUM AS A POTENTIAL TOOL TO COMBAT AGAINST MALARIA AND OTHER VECTOR BORNE DISEASES Asgari Majid Biotechnology and Microbial Nanotechnology
33 AUGMENTATION OF BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION BY VARIOUS TREATMENTS AND DENSITY ALTERATION OF CORN STEEP LIQUOR AND BEET MOLASSES Abdollahi Ali Biotechnology and Microbial Nanotechnology
34 APPLICATION OF CORN STEEP LIQUOR AS FACTORY OVERPLUS PRODUCTS AND NITROGEN SOURCE FOR OPTIMIZATION PROCESS OF BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abdollahi Ali Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
35 BIOINFORMATICS DESIGN AND PRODUCTION OF RECOMBINANT CHIMERIC ANTIGENS OF E.COLI O157:H7 AND BRUCELLA ABORTUS AND EVALUATION OF ITS STRUCTURE Aeinechi Nika Biotechnology and Microbial Nanotechnology
36 PRODUCTION OF ANTIBIOTIC GRISEOFULVIN (GSF) FROM NATIVE NIGROSPORA SP. Ahmadi Negar Biotechnology and Microbial Nanotechnology
37 OPTIMIZATION OF CARBON AND NITROGEN SOURCES FOR THE PRODUCTION OF LYSINE IN CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM BY THIN LAYER CHROMATOGRAPHY Akbarian Hadis Biotechnology and Microbial Nanotechnology
38 CHITOSAN GEL-EMBEDDED SIMVASTATIN NIOSOMES AN EFFICIENT ANTIMICROBIAL SYSTEM FOR WOUND INFECTIONS Akbarzadeh Iman Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
39 RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENES Amirkhani Malihe Biotechnology and Microbial Nanotechnology
40 THE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND PREVALENCE OF ADHESION GENES IN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ISOLATES DETECTED IN CARRIER CHILDREN IN TEHRAN Abdollahi Sara Clinical Infection and Vaccine
41 PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS CAUSED BY BACTERIA Afrazeh Daniyal Clinical Infection and Vaccine
42 ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS AND BRONCHIAL ANTHRACOFIBROSIS: A CASE REPORT Abbasi Fatemeh Clinical Infection and Vaccine
43 MOLECULAR DETECTION AND SEROTYPING OF STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE IN MENINGITIS SUSPECTED CHILDREN IN 2014-2018, BOJNURD, IRAN. WHICH TYPE OF VACCINE IS MORE SUITABLE FOR THIS REGION? Abdoli Sepideh Clinical Infection and Vaccine
44 THE RELATION BETWEEN PREVALENCE OF POSITIVE ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIA ANTIBODY TITERS AND ATHEROSCLEROTIC DISEASES Abdollahi Abbas Clinical Infection and Vaccine
45 EXPRESSION AND PURIFICATION OF AN IRON SCAVENGER RECEPTOR OF PROTEUS MIRABILIS AS A NEW TARGET AGAINST URINARY TRACT INFECTIONS Asadi Karam Mohammad Reza Clinical Infection and Vaccine
46 A SYSTEMATIC REVIEW OF THE FREQUENCY OF MYCOPLASMA SPECIES IN WOMEN WITH ABORTIONS IN THE COUNTRY Azizi Mohsen Clinical Infection and Vaccine
47 DETECTION OF FOWL ADENOVIRUS E IN BROILER FLOCK IN GOLESTAN PROVINCE , 2018. Aghaiyan Leila Emerging and Reemerging Infectious Diseases
48 ISOLATION OF CLOSTRIDIUM DIFFICILE FROM CDI SUSPECTED PATIENTS IN KERMAN HOSPITALS, IRAN Alimolaei Mojtaba Emerging and Reemerging Infectious Diseases
49 EFFECT OF FERULA ASSAFOETIDA FRUITS ESSENTIAL OIL ON GROWTH OF ESCHERICHIA COLI 7H: 157O AND SHIGOTOXIN 2 PRODUCTION Abdolshahi Anna Food and Water Microbiology
50 FFECTS OF A FOOD ENRICHED WITH PROBIOTICS ON STREPTOCOCCUS MUTANS AND LACTOBACILLUS SPP. SALIVARY COUNTS IN PRESCHOOL CHILDREN: A CLUSTER RANDOMIZED TRIAL. Asadi Seyed ehsan Food and Water Microbiology
12
سی دی کنگره
فایل کتابچه هجدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
Prof. SKURNIK Mikael
 

Exploiting Bacteriophages: Phage therapy initiative in Finland.  

Dr. Akbar Dastjerdi 
 

Infectious disease investigation: from field to the lab.

Dr. Massimo Scacchia
 


Dr. Mo Salaman
 


 

ورود شرکت کنندگان اخبار
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.

           
اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند
سخنرانی دکتر ماسیما کارشناس OIE از کشور ایتالیا
سخنرانی دکتر اکبر دستجردی عضو هئیت علمی رئیس واحد ویروس شناسی در موسسه حفظ نباتات و حیوانات
برگزاري پانل وي‍ژه کمیته میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت در كنگره نوزدهم
پنل میکروبیولوژی دارویی
دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی: هشدار در مورد مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها در کشور
رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران: عوامل مؤثر در ایجاد بیماری‌های نوپدید و بازپدید/ دلایل خوش‌بینی كاذب در زمینه‌ خلاصی از اغلب بیماری‌های واگیر
مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران: مهمترین راهکار پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی/ ضرورت استفاده کمتر و بهینه از آنتی بیوتیک‌ها است.
میکروبها با چهره زیبایشان به کمک انسان آمده‌ان / دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
برگزاری کارگاه آموزشی Line Probe Assay در نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
تهیه خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده
تمدید کارت عضویت اعضای انجمن جهت شرکت در انتخابات اعضای هیت مدیره جدید
سخنرانی دکتر هربرت توماس
ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ماه
توزیع پوستر های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 1775 | ماه جاری: 49831 | کل مراجعات: 924124