صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
       اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی        اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی         برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد       پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو       تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی       برگزاری کارگاه کنترل کیفیت       اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است       عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی        حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه       اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم       اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره       حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي       تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه       سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی       اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند       سخنرانی دکتر ماسیما کارشناس OIE از کشور ایتالیا       سخنرانی دکتر اکبر دستجردی عضو هئیت علمی رئیس واحد ویروس شناسی در موسسه حفظ نباتات و حیوانات        برگزاري پانل وي‍ژه کمیته میکروب شناسی آزمایشگاه مرجع سلامت در كنگره نوزدهم       پنل میکروبیولوژی دارویی       دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی: هشدار در مورد مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی بیوتیک‌ها در کشور       رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران: عوامل مؤثر در ایجاد بیماری‌های نوپدید و بازپدید/ دلایل خوش‌بینی كاذب در زمینه‌ خلاصی از اغلب بیماری‌های واگیر        مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران: مهمترین راهکار پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی/ ضرورت استفاده کمتر و بهینه از آنتی بیوتیک‌ها است.        میکروبها با چهره زیبایشان به کمک انسان آمده‌ان / دبیر اجرایی نوزدهمین کنگره میکروب شناسی        برگزاری کارگاه آموزشی Line Probe Assay در نوزدهمین کنگره میکروب شناسی       تهیه خوابگاه برای دانشجویان شرکت کننده       تمدید کارت عضویت اعضای انجمن جهت شرکت در انتخابات اعضای هیت مدیره جدید       سخنرانی دکتر هربرت توماس       ارسال مقاله حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیر ماه       توزیع پوستر های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران ،       اولین جلسه کارگروه اجرایی کنگره       حضور پروفسو مایکل اسکورنیک در کنگره بین المللی میکروب شناسی       آغاز پذیرش مقاله برای نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
لیست مقالات Abstracts List

« Received Abstracts »
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

Click on the column title, for viewing sorted list on abstract title , presenting author or scientific chapter
.برای مشاهده ليست مرتب شده بر اساس عنوان، ارائه كننده يا سرفصل علمی، روی عنوان هر ستون كليك نماييد

123
RowTitlePresenting AuthorScientific ChapterAffiliation
1 INVESTIGATION OF BETA-LACTAM ANTIBIOTIC RESISTANT E.COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS (UTI) PATIENTS REGARDING SHV, CTX-M AND IMP GENES Abdolshahi Anna Antimicrobial agents and Resistance
2 PRODUCTION OF COML RECOMBINANT AND ITS FUNCTIONAL ROLE IN ANTIBIOTIC RESISTANCE Abiri Elahe Antimicrobial agents and Resistance
3 RELATIVE FREQUENCY BIOFILM FORMAITON STRAIN AMONG MULTI DRUG RESISTANCE PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ISOLATED FROM PATIANT WITH BURN WOUND OF RASHT BURNE CENTER (VALAYET HOSPITA) Afrasiabi Farhad Antimicrobial agents and Resistance
4 DIAGNOSTIC ACCURACY OF GENEXPERT AND HRM IN COMPARISON WITH PROPORTIONAL METHOD FOR STUDY OF DRUG RESISTANCE IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS STRAINS ISOLATED FROM TUBERCULOSIS PATIENTS Arefzadeh Samaneh Antimicrobial agents and Resistance
5 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MATHANOL,ETHYL ACETATE AND HEXANE EXTRACTS OF CRUCIATA TAURIACA Asadi Behnaz Antimicrobial agents and Resistance
6 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF MATHANOL AND HEXANE EXTRACTS OF CRUCIATA TAURIACA Asadi Behnaz Antimicrobial agents and Resistance -
7 EVALUATION AND ENUMERATION OF ANTIBACTERIAL EFFECTS OF XYLITOL AGAINST PNEUMOCOCCAL GROWTH BY MTT ASSAY Asgari Ali Antimicrobial agents and Resistance -
8 COMPARISON OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE PATTERN OF ENTEROCOCCUS FAECALIS NORMAL FLORA AND ENVIRONMENTAL ISOLATES Asgharzade Saba Antimicrobial agents and Resistance
9 ISOLATION AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS PSEUDINTERMEDIUS (MRSP) IN PETS, VETERINARIANS, AND THE ENVIRONMENT Askari Badouei Mahdi Antimicrobial agents and Resistance
10 DISSEMINATION OF AMINOGLYCOSIDE-MODIFYING ENZYMES (AME) ENCODING GENES AMONG ESCHERICHIA COLI CLINICAL ISOLATES COLLECTED FROM INTENSIVE CARE UNIT (ICU) Aslanimehr Masoumeh Antimicrobial agents and Resistance
11 MOLECULAR CHARACTERIZATION OF AMINOGLYCOSIDE RESISTANCE AMONG CLINICAL ISOLATES OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS Aslanimehr Masoumeh Antimicrobial agents and Resistance
12 CHARACTERIZATION OF EMBCAB GENE MUTATIONS ASSOCIATED WITH ETHAMBUTOL RESISTANCE IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ISOLATES FROM IRAN ABDI MAHTAB Antimicrobial agents and Resistance -
13 METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) AND STAPHYLOCOCCAL CASSETTE CHROMOSOME MEC GENOTYPES (SCCMEC) IN FASA, FARS Abdollahi Abbas Antimicrobial agents and Resistance
14 EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT IN HERBAL PLANT SPECIES, NATIVE OF FASA, FARS Abdollahi Abbas Antimicrobial agents and Resistance
15 EFFECT OF TEMPERATURE ON GROWTH AND ANTIOXIDANT CONTENT OF THE MICROALGA MONORAPHIDIUM SP. Aghababaei Asyah Antimicrobial agents and Resistance -
16 ANTIFUNGAL EFFECT OF EUGENOL EXTRACT AGAINST ASPERGILLUS FUMIGATUS Aghakhani Parvin Antimicrobial agents and Resistance
17 ASSESSMENT OF COLISTIN SENSITIVITY IN CLINICAL GRAM-NEGATIVE BACTERIA IN THE NORTHWEST OF IRAN Aghapour Zahra Antimicrobial agents and Resistance -
18 PREVALENCE OF TEM, CTX-M AND SHV GENES IN KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATED FROM PATIENTS WITH VENTILATOR-ASSOCIATED PNEUMONIA Ahmadi Kamal Antimicrobial agents and Resistance -
19 AN INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ZNO NANOPARTICLE ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS AND E.COLI Akbarzadeh Fatemaeh Antimicrobial agents and Resistance
20 OCCURRENCE OF THE METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) AMONG RESPIRATORY TRACT SAMPLES IN PATIENTS ADMITTED IN IMAM REZA HOSPITAL, BOJNURD, IRAN IN 1396 AliAbadi Zahra Antimicrobial agents and Resistance
21 PREVALENCE OF SUL1 IN CLINICAL ISOLATES OF PESUDOMONAS AERUGINOSA Alishanni Sahar Antimicrobial agents and Resistance
22 ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN OF METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) STRAINS ISOLATED OF CLINICAL SPECIMENS IN AHVAZ, IRAN Ariyarad Simin Antimicrobial agents and Resistance
23 EVALUATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE OF ACINETOBACTER BAUMANNII STRAINS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES OBTAINED IN ZAHEDAN HOSPITALS Arzhang Elnaz Antimicrobial agents and Resistance
24 DETECTION OF PLASMID MEDIATED QUINOLONE RESISTANCE GENES AMONG KLEBSIELLA PNEUMONIAE ISOLATES COLLECTED FROM URINARY TRACT INFECTIONS Asadi Karam Mohammad Reza Antimicrobial agents and Resistance
25 ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF CLOVE EXTRACT (SYZYGIUM AROMATICUM) Asayeshtalab Hamideh Antimicrobial agents and Resistance
26 COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METALLO-Β-LACTAMASE RESISTANCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA BETWEEN 1396 AND 1397 BY DOUBLE DISK SYNERGY TEST AND COMBINE DISK METHODS IN MASHHAD'S HOSPITALS Assad allah pour Kowsar Antimicrobial agents and Resistance -
27 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CINNAMOMUM ZEYLANICUM ETHANOLIC EXTRACT AGAINST ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM URINARY TRACT INFECTIONS Attarpour Yazdi Mohammad Mehdi Antimicrobial agents and Resistance
28 ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF NIGELLA SATIVA EXTRACT AGAINST TWO PATHOGENIC BACTERIA Attarpour Yazdi Mohammad Mehdi Antimicrobial agents and Resistance
29 GENETIC ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM PATIENTS ADMITTED TOM EMAM REZA HOSPITAL IN BOJNURD Azimian Amir Antimicrobial agents and Resistance
30 PREVALENCE OF SALMONELLA SEROGROUPS IN CHICKEN MEAT OF ARDABIL, NORTHWEST OF IRAN Azizpour Aidin Antimicrobial agents and Resistance -
31 CONSTRUCTION OF AN ALGINATE BASE HYDROGEL AND EVALUATING HEALING ACTIVITIES OF MENTIONED COMPONENT AS LOCAL OINTMENT WERE THE MAIN OBJECTIVES OF THE CURRENT STUDY. Amir gholami Sanaz Applied and Environmental Microbiology -
32 ISOLATION AND IDENTIFICATION A PROTEASE PRODUCING BACTERIUM FROM THE FLORA OF TERMITES Assari Reihaneh Applied and Environmental Microbiology
33 DIBUTYL PHTHALATE DEGRADATION USING DEINOCOCCUS SPP. ISOLATED FROM LOUT DESERT OF IRAN Abbasi Hosna Applied and Environmental Microbiology
34 INVESTIGATION THE ELIMINATION OF MICROBIAL CONTAMINATION IN GLASS CLEANER FORMULATIONS Abedini Mohammdfazel Applied and Environmental Microbiology -
35 OPTIMIZATION OF TRICHODERMA CULTURE MEDIUM USING DIFFERENT CARBON SOURCES TO INCREASE XYLANASE ENZYME PRODUCTION. Afzali Neda Applied and Environmental Microbiology -
36 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF IRON RESISTANT BACTERIA FROM PARDIS MOUNTAIN IN JAM AREA AND FAJR JAM GAS REFINERY COMPANY WASTEWATER AND STUDY OF HEAVY METAL BIOREMEDIATION BY THEM Ahmadzadeh Maryam Applied and Environmental Microbiology -
37 ISOLATION AND IDENTIFICATION OF HEAVY METALS RESISTANCE BACTERIA FROM PARDIS MOUNTAIN IN JAM AREA AND STUDY OF LEAD BIOREMEDIATION BY THEM Ahmadzadeh Maryam Applied and Environmental Microbiology -
38 EFFECTS OF DIETS SUPPLEMENTED WITH POLYSACCHARIDE EXTRACT FROM ALGAE, PADINA AUSTRALIS ON GROWTH, ANTIOXIDANT AND NONSPECIFIC IMMUNE STATUS OF SHRIMP, LITOPENAEUS VANNAMEI Aminikhoei Zahra Applied and Environmental Microbiology
39 PRODUCTION OF BACTERIAL CELLULOSE USING SUGARCANE VINASSE Ataei Mehran Applied and Environmental Microbiology
40 ISOLATION MOLCULAR AND IDENIFICATION OF MYCOBACTERIUM PORCINUM AND MYCOBACTERIUM CELERIFLAVUM FROM MARKAZI PROVINCE ENVIRONMENTAL RESOURCES AND ANALYSIS OF THEIR POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS’ BIODEGRADATION ACTIVITY Azadi Davoud Applied and Environmental Microbiology
41 IN VITRO BIOSYNTHESIS OF HYALURONIC ACID BY RECOMBINANT HYALURONAN SYNTHASE Afshari Elnaz Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
42 CLONING AND EXPRESSION OF TRUCATED FORM OF SERRALYSIN ENZYME IN ESCHERICHIA COLI Aghai Atousa Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
43 ASAIA BACTERIUM AS A POTENTIAL TOOL TO COMBAT AGAINST MALARIA AND OTHER VECTOR BORNE DISEASES Asgari Majid Biotechnology and Microbial Nanotechnology
44 AUGMENTATION OF BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION BY VARIOUS TREATMENTS AND DENSITY ALTERATION OF CORN STEEP LIQUOR AND BEET MOLASSES Abdollahi Ali Biotechnology and Microbial Nanotechnology
45 APPLICATION OF CORN STEEP LIQUOR AS FACTORY OVERPLUS PRODUCTS AND NITROGEN SOURCE FOR OPTIMIZATION PROCESS OF BACTERIAL CELLULOSE PRODUCTION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY Abdollahi Ali Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
46 BIOINFORMATICS DESIGN AND PRODUCTION OF RECOMBINANT CHIMERIC ANTIGENS OF E.COLI O157:H7 AND BRUCELLA ABORTUS AND EVALUATION OF ITS STRUCTURE Aeinechi Nika Biotechnology and Microbial Nanotechnology
47 PRODUCTION OF ANTIBIOTIC GRISEOFULVIN (GSF) FROM NATIVE NIGROSPORA SP. Ahmadi Negar Biotechnology and Microbial Nanotechnology
48 OPTIMIZATION OF CARBON AND NITROGEN SOURCES FOR THE PRODUCTION OF LYSINE IN CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM BY COLORIMETRIC METHOD Akbarian Hadis Biotechnology and Microbial Nanotechnology
49 CHITOSAN GEL-EMBEDDED SIMVASTATIN NIOSOMES AN EFFICIENT ANTIMICROBIAL SYSTEM FOR WOUND INFECTIONS Akbarzadeh Iman Biotechnology and Microbial Nanotechnology -
50 RANDOM MUTAGENESIS BY NTG TO INCREASE PROTEASE ACTIVITY OF LYSOBACTER ENZYMOGENES Amirkhani Malihe Biotechnology and Microbial Nanotechnology
123
سی دی کنگره
فایل کتابچه نوزدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
Prof. SKURNIK Mikael
 

Exploiting Bacteriophages: Phage therapy initiative in Finland.  

Dr. Akbar Dastjerdi 
 

Infectious disease investigation: from field to the lab.

Dr. Massimo Scacchia
 

Brucella abortus vaccine strain RB51 efficacy in water buffalo; status of art of an animal experimentation

 Dr. Herbert Tomaso
 

Bioinformatics in the routine laboratory

Dr. Helmut Hotzel
 

DNA microarray technology and its usefulness in genetic researches of bacteria

Dr. Christian Seyboldt
 

Clostridium difficile as a possible zoonotic agent, strains from animal hosts and their genomic diversity

 

ورود شرکت کنندگان اخبار
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.

           
اطلاعیه کارگاه ژئومیکروبیولوژی
اطلاعیه کارگاه های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
برای اولین بار در کشور کارگاه ژئومیکروبیولوژی برگزارمی گردد
پانل تشخیص و درمان بیماری سل مقاوم به دارو
تسهیلات چاپ پوستردر نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی
برگزاری کارگاه کنترل کیفیت
اطلاعیه کنگره میکروب شناسی به افرادی که مقاله آنها پذیرفته شده است
عناوین شش سخنرانی مهم توسط میهمانان مدعو در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
نتایج نهایی خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
حضور کارشناسان سازمان کشاورزی و خوار و بار جهانی در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه شماره 3 اسکان خوابگاه
اطلاعیه سازمان نظام دامپزشکی در مورد امتیاز باز آموزی کنگره نوزدهم
اطلاعیه انجمن میکروب شناسی ایران در خصوص انتخابات هیئت مدیره
حضور اساتيد انستيتو Institut für bakterielle Infektionen und Zoonosen در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه : آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
اطلاعیه دوم خوابگاه جهت رفاه حال شرکت کنندگان نوزدهمین کنگره میکروب شناسی
همكاري انجمن علوم و فنون ميكروبي در نوزدهمين كنگره بين الملي ميكروب شناسي
تمدید مهلت ارسال خلاصه مقالات نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران تا 31 تیرماه
سخنرانی دکتر Mo Salman عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کلرادوی آمریکا در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
اطلاعیه دبیرخانه نوزهمین کنگره میکروب شناسی ایران در مورد افرادی که بیش از دو مقاله دارند
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 295 | ماه جاری: 36585 | کل مراجعات: 1082649