فرم ثبت نام
به ثبت نام بیست یکمین کنگره میکروبشناسی ایران خوش آمديد

با چه عنوان (مدرك تحصیلی ) در کنگره ثبت نام می كنید ؟ 


عنوان:
شماره ملی:

        


If you don't have iranian council number Click here for registration as foreignفراخوان ارسال مقاله

کاربران محترم میتوانند حداکثر تا تاریخ 1 تیر ماه 1399 نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند


ثبت نام

تاریح شروع ثبت نام: 1 اسفند 98
تاریخ پایان ثبت نام:28 مرداد 99


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگردد


اخبــاربرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره