گالری


طبقه بندی تصاویر :


تعداد تصاویر:105
صفحه: 1  2  3

فراخوان ارسال مقاله

کاربران محترم میتوانند حداکثر تا تاریخ 1 تیر ماه 1399 نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند


ثبت نام

تاریح شروع ثبت نام: 1 اسفند 98
تاریخ پایان ثبت نام:28 مرداد 99


درباره همایش

این کنگره توسط انجمن میکروب شناسی ایران برگزار میگردد


اخبــاربرگزار کنندگان کنگره


حامیان کنگره

بازدید:  امروز: 96   ماه جاری : 9206   کل مراجعات : 17327