صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
       آغاز پذیرش مقاله برای نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
Congress Topicsمحورهای کنگره

 محور های نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

۱. عفونت های بالینی و واکسن
۲. تشخیص و تایپینگ مولکولی میکرو ارگانیسمها
۳. مقاومتهای میکروبی و مواد ضد میکروبی
۴. واکسنهای میکروبی
۵.سرطانها و عفونتهای میکروبی
۶.متابولیتهای میکروبی و بیماریها
۷.بیماریهای عفونی نو پدید و بازپدید
۸. میکروبیوم
۹. میکروبشناسی غذایی
۱۰.میکروبشناسی کاربردی و محیطی
۱۱.زئونوزها و میکروبشناسی دامپزشکی
۱۲.پروبیوتیک و پربیوتیک ها
۱۳. بیوتکنولوژی و نانوتکنولوی میکروبی
۱۴.متابولیتهای میکروبی و درمان سرطانها
۱۵. میکروبشناسی دهان
۱۶. میکروبیولوژی دارویی
سی دی کنگره
فایل کتابچه هجدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
ورود شرکت کنندگان اخبار
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 556 | ماه جاری: 32613 | کل مراجعات: 851322