صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
برنامه زمان بندی ارائه پوستر

روز سوم

روز دوم

روز اول

 

ساعت 8:30-9:45

P889-P999

 

ساعت 8:30-9:45

P445-P555

 

ساعت 9:45-11:00

P1-P111

 

 

 

ساعت 10:00-11:15

P556-666

 

ساعت 11:15-12:30

P112-P222

 

 

 

ساعت 11:30-12:45

P667-P777

 

ساعت 13:45-15:00

P223-P333

 

 

 

ساعت 14:00-15:15

P778-P888

 

ساعت 15:15-16:30

P334-P444

 

 
سی دی کنگره
فایل کتابچه هجدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
ورود شرکت کنندگان اخبار
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 55 | ماه جاری: 24832 | کل مراجعات: 815833