صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     Micro Club     English
Panelsپانل ها

 پانل میکروبیوتای هجدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

رئیس پانل: دکتر مصطفی قانعی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه دانشگاهی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل خدمت

عنوان سخنرانی

 

دکترمصطفی قانعی

استاد

فوق تخصص ریه

انستیتو پاستور ایران

میکروبیوتا و بیماری های ریوی

دکتر محمدرضازالی

استاد

فوق تخصص گوارش

مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

میکروبیوتا و بیماری های گوارشی

دکتر احمد رضا سروش

استاد

متخصص جراحی

 

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

میکروبیوتا و بیماری های متابولیکی

دکتر شیرین حسنی رنجبر

دانشیار

فوق تخصص غدد

مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

میکروبیوتا اندوکرینولوژی

دکتر سید داور سیادت

استاد

میکروب شناسی

پزشکی

 

آزمایشگاه میکروبیوتا، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران

The Gut-Brain Axis

 

دکتر فرزام وزیری

استادیار

باکتری شناسی پزشکی

 

انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات میکروبیولوژی

The Gut-Lung Axis

 
سی دی کنگره
فایل کتابچه هجدهمین کنگره میکروب شناسی


سخنرانان مدعو گالری
ورود شرکت کنندگان اخبار
حامیان کنگره
 

آمار مراجعه به سایت: امروز: 14 | ماه جاری: 24791 | کل مراجعات: 815792